Humandok - A testi-lelki EGÉSZSÉGÉRTHírek , újdonságok
 

 

TESSÉK! Közhasznú Egyesület
Facebook

 

Egyesületünket orvos, természetgyógyász, pedagógus, pszichológus, jogász, művész és kenyerüket kétkezi munkával kereső személyek hozták létre.


Eltérő gyökereink, életutunk és körülményeink ellenére van jó néhány közös vonás a gondolkodásunkban. Így bizonyosak vagyunk abban, hogy az ember létezésének oka és célja nem anyagi természetű, és életünk a mainál jóval teljesebb is lehet – persze akkor, ha ezt valóban szeretnénk, és teszünk is érte. Tudjuk, hogy személyes boldogságunkat nem mások kárára, hanem másokat segítve élhetjük csak meg, hiszen elkülönülésünk még fizikai-biológiai szinten is csupán illúzió. 

Teljes emberi mivoltunk elfeledése okozza számos bajunkat, társadalmi, pszichés és testi problémáinkat. A testünket egységben, harmóniában felépítő és működtető legkülönfélébb sejtjeinkhez hasonlóan a számtalan egyedi, megismételhetetlen emberi személyiség is képes békés, mindenki javát és fejlődését szolgáló közösségek létrehozására.

Szemléletünkben a természet- és társadalomtudományok, a modern pszichológia, a természet szeretete, a szellemi elmélyülés és a művészet egyaránt fontosak. Ezek összhangja jellemző az egészséges egyénre és társadalomra egyaránt.


Egyesületünk deklarált célja, hogy a test és lélek egész-ségét, az ember értelmi és érzelmi fejlődését, az egyén és a közösség harmóniájának erősödését szolgálja a felnőttek és gyermekek életében. Célunk a negatív gondolkodásmódra csábító mai valóság pozitív megélése, és ennek elősegítése a mindenkiben jelen lévő, egyetemes értékek és szépség megismerése és kibontakoztatása által.


Minden nyitott szívű és gondolkodású ember, de különösen a hátrányos helyzetű személyek, és elsősorban gyermekek számára szeretnénk megadni programjainkkal, kiadványainkkal a lehetőséget arra, hogy felismerjék magukban azt a csodát, amely minden emberben jelen van. 


Önmagunkba vetett hit, felemelt fej és önzetlen szeretet képes személyes és közös sorsunk emelésére, és ha munkánkkal egy kicsit is hozzá tudunk járulni hazánk és az emberiség boldogabb hétköznapjaihoz, nem hiábavaló a tevékenységünk. 


Semmilyen valláshoz, felekezethez vagy politikai párthoz nem kötődünk, de mindenki személyes igazságát és hitét tiszteletben tartjuk. Nyitottak vagyunk más, nemes szándékú közhasznú szervezetetekkel való együttműködésre is.

Az egyesület főbb adatai és az általunk vállalt közhasznú feladatok köre:

Az egyesület neve: Teljes Emberért, Sikeres, Segítő Életért Közösen Közhasznú Egyesület

Rövidített elnevezése: TESSÉK! Közhasznú Egyesület

Az egyesület elnöke: Dr. Hoffmann Gergely orvos-természetgyógyász, tanár

Működési területe: Egészségmegőrzés, mentálhigiéné, oktatás, kultúra, gyógyítás és rehabilitáció. A működés területi hatóköre: az egyesület a működését országosan, illetve az Európai Unió területén fejti ki.

Az egyesület célja: A mentális és testi egészség megőrzésének és helyreállításának elősegítése gyermekek és felnőttek számára. Az egyesület feladatai: Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Ennek az egyesület alábbi konkrét tevékenységei feleltethetőek meg:

- Testi és mentális egészség megőrzését segítő előadások, prevenciós programok szervezése.

- Kiégés elleni önismereti csoportok, tréningek pedagógusok, szülők és egészségügyi dolgozók számára.

- Helyi közösségeket erősítő, a preventív szemléletet népszerűsítő programok

- Egészségügyi és pszichológiai tanácsadás gyermekeknek és felnőtteknek.

- Szenvedélybetegek leszokásának és rehabilitációjának komplex segítése (orvosi, természetgyógyászati, pszichológiai, oktatási és művészetterápiás módszerekkel).

 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

Mentálhigiéné és egészségmegőrzés területét érintő képzések, előadások, programok

Érintett tárgykörökben írott (könyvek, publikációk) és elektronikus ismeretterjesztő anyagok (honlap, CD, DVD, TV- és rádióműsor) készítése és terjesztése nonprofit jelleggel.

 

Közhasznúsági jelentés
TESSÉK! Közhasznúsági jelentés 2012.pdf itt letölthető
TESSÉK! Közhasznúsági jelentés 2013.pdf itt letölthető
TESSÉK! Közhasznúsági jelentés 2014.pdf itt letölthető
2015 Közhasznúsági melléklet. Letöltéshez kattints ide!
2015 TESSÉK Közhasznú Egyesület eredménykimutatás. Letöltéshez kattints ide!
2015 TESSÉK Közhasznú Egyesület Mérleg. Letöltéshez kattints ide!
2016 TESSÉK Közhasznú Egyesület Mérleg. Letöltéshez kattints ide!

Közhasznú Egyesület Meghívók

2017

TESSÉK! Elnökségi Ülés Meghívója (2017.05.13.): ITT letölthető.
TESSÉK! Közgyűlési Meghívó (2017.05.13.): ITT letölthető.

 

2016

TESSÉK! Elnökségi Ülés Meghívója (2016.03.17): itt letölthető
TESSÉK! Közgyűlési Meghívó (2016.03.19): itt letölthető 

Részleteket, bővebb információt a facebook TESSÉK! Közhasznú Egyesület oldalán talál. Kérdése esetén a teljesember@gmail.com címre írjon.

 

...